Unitats de Negoci

Operacions Industrials

Gestió de processos industrials intensius en mà d’obra, susceptibles de ser millorats i facturats en variable.

Cadena Logística

Gestió integral de la cadena logística en les instal·lacions dels nostres clients o en centres dedicats.

Trade Marketing

Gestió de processos comercials en el punt de venda de forma eficient, potenciant la marca, valors i cultura empresarial del client.