Home | Cadena Logística | Logística integral

Què fem?

Desenvolupem i implantem solucions eficaces amb una clara orientació: aliniar-nos amb la necessitat del client. El resultat de la nostra integració és la creació d’una cultura comú que busca el ple compromís amb els objectius de negoci dels nostres clients.

Amb unes instal·lacions de 66.000 m2 d’última generació, distribuïts en planta de producció i zona de reserva per a serveis addicionals i un complet i flexible flotant de maquinària a disposició del client, amb el que podem cobrir totes les necessitats de la cadena logística.

Beneficis pel client

  • Variabilització de costos (preu per bulto, kg, expedició…)
  • Aportació dels medi humans i recursos necessaris
  • Augment de productivitat (fins a un 15%)
  • Reducció de costos (d’un 10% en el cost logístic i d’un 15% en operacions de manipulats)
  • Fiabilitat en el ràtio de preparació de comandes: un 0,5 per 1.000 línies expedides

Elements diferencials

  • Instal·lacions adaptables a les necessitats dels clients
  • Aplicació de normativa de prevenció de riscos
  • Centre habilitat per al desenvolupament d’activitats específiques