Home | Cadena Logística | Manipulats

Què fem?

Les manipulacions són una activitat puntual que exigeix canvis d’operatives i terminis rigorosos que sovint tensen les estructures pròpies dels nostres clients. Molt esforç per a poc valor.

La Divisió de Manipulats de Grupo CTC dissenya un servei a mesura d’acord amb les especificacions de cada client. Presta els seus serveis de manipulació de producte acabat i en curs on faci falta: en les instal·lacions de client o en les pròpies instal·lacions dedicades.

La nostra experiència avala la gestió integral de l’activitat, amb instal·lacions i sistemes informàtics adaptats i punters, i – per suposat – amb personal especialitzat, format específicament per a la tasca i dedicat en exclusiva.

Beneficis para el client

  • Increment de la flexibilitat
  • Augment de la velocitat de posicionament en el mercat
  • Reducció de costos
  • Millora en els nivells de servei
  • Major productivitat
  • Ús més racional dels actius
  • Medis tecnològics dedicats

Elements diferencials

Grupo CTC ofereix tot el ventall de possibilitats en manipulacions, validats amb els processos de segur i control de la qualitat (QA i QC), garantint la carència de defectes i la idoneïtat de les condicions requerides, així com els serveis bàsics de transport i magatzematge de matèries primes i logística en el magatzem.

  • Control i gestió total de les seves manipulacions.
  • Qualitat i traçabilitat total.
  • Compromís de compliment dels objectius logístics fixats.