Home | Operacions Industrials

¿Què fem?

La Divisió Industrial de Grupo CTC treballa amb objectius de qualitat concertada amb els nostres clients, oferint una gran flexibilitat, millorant els processos operatius i aplicant els més estrictes estàndards de seguretat laboral i mediambiental.

Aportem coneixements, rigor, flexibilitat a entorns industrials complexos i exigents.

Grupo CTC aplica tècniques de producció i millora continua basada en la filosofia Learn Manufacturing (5S, TPM, SMED,…).

Beneficis per al client

  • Variabilització dels costos, acompanyat d’un increment de la productivitat.
  • Disminució de les incidències en processos i garantia de compliment dels nivells de qualitat concertada.
  • Garantia de suministre a línia de producció en fluxos tensos, gràcies al nostre know-how en processos JIT (Sequence, Kanban).
  • Excel·lent nivell de reporting, incrementant l’eficiència en la gestió operativa.

Elements diferencials

Grupo CTC aplica en els seus serveis les màximes exigències de qualitat, producticvitat i seguretat.

Els nostres comandaments estan formats en la metodologia Seis Sigma i apliquen aquests estàndards en els serveis que realitzem, aconseguint la reducció d’errors i la millora constant dels processos.

Industria GrupoUno CTC