Home | Operacions Industrials | Serveis de camp

Què fem?

Grupo CTC no només optimitza processo logístics, industrials i de punt de venta, també, aplicant el know-how i metodologia, incrementa l’eficiència en altres processos intensius en mà d’obra i que estan dispersos geogràficament, com la lectura de comptadors, la gestió de flotes, inclòs la gestió d’hotels.

Beneficis pel client

  • Increment de l’eficiència, augmentant la productivitat fins a un 50%
  • Variabilització de costos

Elements diferencials

  • Hem aplicat la nostra metodologia a processos no industrials, aconseguint increments significatius d’eficiència en tots els serveis.
  • Apliquem acords definits i facturem en variable, segons l’índex de productivitat aconseguit.
servicios de campo