Home | Qui Som | Certificacions de qualitat

En el cor de cada operativa

  • Normes ISO (CTC Externalización S.L.U)
  • Compromesos amb l’excel·lència, en ruta cap al reconeixement EFQM

Prevenció de Riscos Laborals

  • Cultura de prevenció de riscos laborals
  • Compromís en seguretat i salut laboral
  • Mètode de treball d’acord amb la norma OHSAS (CTC Externalización S.L.U)