Home | Recursos Humans | Prevenció de riscos

Les nostres fortaleses

El nostre compromís en Seguretat i Salut Laboral suposa desenvolupar un conjunt d’idees, actituds, propòsits i mesures per a millorar les condicions de treball dels nostres empleats.

Amb aquesta finalitat, Grupo CTC disposa d’un departament propi de Prevenció de Riscos Laborals, que ha desenvolupat un Sistema de Gestió, que sent d’aplicació tant a tots els processos i activitats que oferim, com a la totalitat de les persones que formen part de la nostra empresa i que participen o intervenen en l’execució, normalitza les nostres directrius i metodologies per a facilitar la integració de l’activitat preventiva en la nostra Organització.