Home | Recursos Humans | Selecció / formació

Les nostres fortaleses

La selecció i formació dels nostres professionals són processos clau en la nostra companyia. Garantim així l’excel·lència en l’adequació persona – lloc.

La nostra exigència i criteris de qualitat en el moment de seleccionar, asseguren la captació de les millors persones amb les millors aptituds.

Per a mantenir l’alt nivell de qualitat del nostre capital humà, invertim de manera contínua en formació, a través de programes de desenvolupament professional adaptats a cada necessitat, anticipant-se d’aquesta manera a un entorn laboral canviant i dotant als nostres professionals de les habilitats necessàries per a un òptim acompliment en el lloc de treball.

Creiem en la formació com una eina per a mantenir la capacitat competitiva de les persones i els seus nivell d’eficàcia i eficiència.

El nostre pla de formació prioritza les accions impartides en l’àrea de prevenció de riscos laborals, en la formació tècnica en el lloc, i en el desenvolupament de competències transversals, aprenentatges tots aquells necessaris i que contribueixen al desenvolupament dels nostres professionals i, en conseqüència, al desenvolupament exitós de la nostra empresa.

formación